Wydział Komunikacji Społecznej
Wydział Komunikacji Społecznej
21-047 Świdnik
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

Naczelnik Wydziału: Piotr Jankowski
pokój: 09
tel: +48 (81) 751-76-68

e-mail: urzad@swidnik.um.gov.pl

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej należą sprawy związane z:

  • promocją i współpracą z zagranicą,
  • wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych,
  • administrowaniem sieciami komputerowymi,
  • nadzorem i administrowaniem sprzętem informatycznym,
  • nadzorem merytorycznym nad działalnością jednostek gminnych: MOK, MPBP oraz obsługą organizacyjno-kadrową kierowników tych jednostek,
  • sprawami społecznymi związanymi z kulturą, kulturą fizyczną,
  • współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania pożytku publicznego,
  • kontrolą prawidłowości wykorzystania środków publicznych przekazywanych w formie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych, w tym kontroli finansowej z wyłączeniem dotacji z zakresu pomocy społecznej.
Informacja zatwierdzona przez Adam Szypuła dnia 10.12.2012 9:17
Opublikowana przez Piotr Pilecki dnia 10.12.2012 9:17. Odsłon 2643, Wersja 21
Wersja :   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Początek strony