Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
21-047 Świdnik
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

Naczelnik Wydziału: Anna Waszczuk-Listowska
pokój: 211
tel: +48 (81) 751-76-21

e-mail: urzad@swidnik.um.gov.pl

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych należą sprawy z zakresu:

  • prowadzenia publicznych placówek oświatowo-wychowawczych,
  • prowadzenia publicznych żłobków i klubów dziecięcych,
  • finansowania niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, placówek oświatowych,
  • przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym,
  • opieki społecznej i zdrowia, w tym dotacji z zakresu pomocy społecznej,
  • wspierania rodziny,
  • nadzoru merytorycznego i finansowego nad działalnością podległych Wydziałowi jednostek Gminy,
  • kontroli zagadnień kadrowych w tych jednostkach oraz obsługi organizacyjno-kadrowej kierowników jednostek Gminy podległych Wydziałowi,
  • procesu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw społecznych.
Informacja zatwierdzona przez Adam Szypuła dnia 10.12.2012 9:20
Opublikowana przez Piotr Pilecki dnia 10.12.2012 9:20. Odsłon 4033, Wersja 11
Wersja :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony