Poradnik inwestora

1) Przedsiębiorca, który jest mieszkańcem miasta Świdnika, może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do  Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Świdnik (pok. 102) .

W tym celu należy:

- pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, formularz wniosku "zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej" 

- wypełnić powyższy wniosek (pkt 5 wniosku zgodny w brzmieniu z PKD)

- dokonać w kasie Urzędu (pok. 07) opłaty w wysokości 100 zł z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

- złożyć wypełniony wniosek wraz z dowodem opłaty oraz z opłatą skarbową w wysokości 5 zł w Biurze Obsługi Interesanta

Na podstawie złożonego wniosku przedsiębiorca zostaje wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej i otrzymuje zaświadczenie o wpisie do EDG. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia wynosi maksymalnie do 2 dni.

2) Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do:

- uzyskania numeru REGON - Urząd Statystyczny w Lublinie przy ul.Leszczyńskiego 48 (druk RG-1, który należy wypełnić w Urzędzie Statystycznym można również pobrać w Urzędzie Miejskim w pok. 102)

- zgłoszenia prowadzonej działalności w Pierwszym Urzędzie  Skarbowym w Lublinie przy ul.Sądowej 5 (druk NIP-1 można pobrać w UM w pok.102). W Urzędzie Skarbowym przedsiębiorca musi przedstawić również numer REGON oraz numer konta bankowego, za pomocą którego będą dokonywane rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

- zgłoszenia faktu prowadzenia działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

3) Przedsiębiorcy, którzy będą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub obrotu artykułami spożywczymi, zobowiązani są do uzyskania pozotywnej opinii organu inspekcji sanitarnej

 

 

Informacja zatwierdzona przez Anna Pietrzak dnia 22.03.2005 10:00
Opublikowana przez Anna Pietrzak dnia 22.03.2005 10:00. Odsłon 1097, Wersja 2
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony